Ølen Kulturhus A/L

Vindafjord kommune, Rogaland

Legg til turnéliste

Bygga i 1978. Store deler blant anna kjøkken, liten sal og toalett nyrenovert i løpet av 2010-11. Amfi til storsal kjøpt inn og nytt lys- og lydanlegg til storsal. Liten sal utstyrt med prosjektor og lydanlegg. Dette er eit samfunnshus som UNGDOMSLAGET var sterkt med i bygging av, det gamle ungdomshuset ble revet for å få plass til dette nye huset. Ungdomslaget har størst andel representantar i Representantskapet på huset av dei organisasjonane som er med. Diverre er bruken for Ungdomslaget ikkje så aktuell då det er fastsett for høge kostnader ved leige, og Ungdomslaget er fortida lite aktivt. Men me følgje opp nye planar for fleirbruk og utbygging av huset bl.a. skal kommunen inn med lokaler for kulturskulen. Spennande framtid.

Kontakt
Ølen UL
Ingen kontaktinformasjon
Parkering

Meir enn 30

Fasiliteter

Kafe, Møterom, Liten sal, Salong/Klubbrom